آموزش زبان آلمانی فشرده

پست آموزش امروز را آموزش زبان آلماني فشرده اسم گذاري کرديم. بدين جهت که قصد داريم خلاصه اي از مطالبي که درس هاي گذشته آموختيد را به صورت جمع بندي شده در اختيار شما قرار دهيم و نکاتي تکميلي را اضافه نماييم.

در درس هايي که آموختيد شما با دو نوع جمله آشنا شديد :
1- جملات خبري
2- جملات پرسشي با استفاده از کلمات پرسشي آلماني

خب ابتدا جملات خبري (Aussagesatz) را با هم بررسي مي کنيم در زير چند نمونه از جملات خبري را که تا کنون با آن برخورد داشته ايد را مي توانيد مشاهده کنيد :
Mein Name ist Bruno Schneider. اسم من برونو اشنايدر است
Ich bin Sara. من سارا هستم
Ich komme aus Deutschland. من اهل آلمان هستم
Sie sprechen Russisch. شما روسي صحبت مي کنيد

آموزش زبان آلماني در تهران
همانطور که در تصوير بالا مشاهده مي کنيد جايگاه فعل در جملات خبري آلماني ، در مکان دوم (Position 2) مي باشد.
حال به بررسي جملات پرسشي با استفاده از کلمات پرسشي (W-Frage) که تا کنون آموختيد مي پردازيم. تعداد کلمات پرسشي در آلماني زياد نيست و تا کنون شما با تعدادي از آن ها آشنا شده ايد. به مثال هاي زير توجه کنيد :
Wer ist das? اين کيست؟
Wie heißen Sie? اسم شما چيست؟
Woher kommen Sie? اهل کجا هستيد؟
Was sprechen Sie? به چه زباني صحبت مي کنيد؟