آموزش حروف زبان آلمانی

در قسمت آموزش زبان آلماني سايت رپيد لرن نيز تصميم گرفتيم تا آموزش زبان آلماني از صفر را در اختيار هموطنان عزيز قرار دهيم. مطمئنا زبان آموزاني که قصد "يادگيري زبان آلماني" را دارند ، از کمبود منابع زبان آلماني رنج مي برند و از آن جهت که هيچ گونه آشنايي با اين زبان ندارند ، مطمئنا دچار مشکلات زيادي حتي در ابتدايي ترين مسائل آموزشي اين زبان دارند.
بنابر اين ما آموزش زبان آلماني از ابتدا را در دستور کار خود قرار مي دهيم ، تا کساني که هيچ گونه آشنايي با زبان آلماني ندارند نيز بتوانند از مجموعه آموزش هاي بخش آلماني سايت رپيد لرن استفاده کامل را ببرند.
آموزش حروف زبان آلماني ، مي تواند ابتدايي ترين مبحث اين زبان باشد ، از آن جهت که تلفظ حروف زبان آلماني با انگليسي متفاوت است ، بنابر اين ما با استفاده از شيوه هميشگي سايت آموزش زبان رپيدلرن ، فايل صوتي تلفظ حروف زبان آلماني را نيز در اختيار ، زبان آموزان عزيز قرار مي دهيم.

حروف زبان آلماني

 

علاوه بر اين موضوع ، نکات و استثناهاي تلفظ حروف و کلمات آلماني را نيز براي شما بازگو مي کنيم تا تلفظ صحيح حروف آلماني را فرا بگيريد.

حروف الفبا آلماني به مانند زبان انگليسي به تعداد 26 حرف مي باشد . اين حروف نيز به مانند انگليسي به دو صورت بزرگ و کوچک نوشته مي شوند . به عنوان مثال Aa

در زبان آلماني 2 نوع حرف وجود دارد : حروف صدا دار و حروف بي صدا

5 حرف از مجموع 26 حرف در اين زبان جزء حروف صدا دار آلماني مي باشند که اين 5 حرف عبارتند از :

A E I O U
بفيه حروف نيز ، حروف بي صدا در زبان آلماني را تشکيل مي دهند.
حال در اين قسمت با استفاده از اين پلير مي توانيد طرز تلفظ حروف آلماني را فرا بگيريد. سعي کنيد اين قسمت را چندين بار گوش دهيد و سپس خودتان همراه فايل صوتي تکرار کنيد تا به خوبي حروف زبان آلماني و تلفظ آن ها را فرا بگيريد .

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg

Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu

Vv Ww Xx Yy Zz