آلمانی در 30 روز

امروز قسمت سي ام از آموزش هاي بخش آلماني سايت را شروع مي کنيم. به همين علت عنوان اين پست را آلماني در 30 روز گذاشتيم. اگر هيچ گونه آشنايي با اين زبان نداشتيد، اکنون بعد از اتمام اين درس مي توانيد کمي با خود تفکر کنيد و ببينيد بعد از 30 روز تا چه ميزان تغييرات در سطح زباني شما و آشنايي با اين زبان ايجاد شده است. شايد روز اولي که به سايت مراجعه کرديد اميد چنداني براي يادگيري اين زبان از طريق مجازي نداشتيد و فکر مي کرديد براي يادگيري اين زبان حتما نياز به پرداخت هزينه هاي سنگين در کلاس هاي آموزشي و يا آموزش زبان آلماني به صورت خصوصي يا نيمه خصوصي مي باشد.

اميدواريم تا با استقبال شما از شرايط فراهم شده ، انگيزه ما نيز روز به روز براي ادامه اين راه و ارائه آموزش هاي رايگان بيشتر شود. البته ذکر اين نکته حائز اهميت است که آموزش ها تا زماني ادامه پيدا مي کنند که از نظر ما مورد استقبال قرار گيرند و اين احساس براي همکاران به وجود آيد که مي توانند خدمتي به هموطنان عزيز خود انجام دهند. درس سي ام در ادامه درس هاي قبلي در مورد خريد کردن مي باشد. جملات و ساختارهايي که در اين درس ياد مي گيريد جزء جملات روزمره زبان آلماني محسوب مي شوند که شما اگر در اين کشور زندگي کنيد به طور حتم هر روز با آن ها سر و کار داريد.