کودک و موسیقی

  

در سنين بالاتر، تقريبا همزمان با 2 سالگي هنگامي که کودک قادر به تکلم و راه رفتن است، مي آموزد چگونه آوازي را تقليد کند، حتي اگر مفهوم آن را مي فهمد به صورت تقليدي مي خواند. اگر شعري برايش بخوانيد يا موسيقي را بشنود اداي آن را در مي آورد.

 از آنجايي که موسيقي به عنوان پديده اجتماعي و تربيتي در عصر حاضر شناخته شده از اين رو، آشنايي و آموزش صحيح و به موقع مي تواند نقش موثري در روحيه و شخصيت کودکان داشته باشد و کودکان همراه با فعاليت هايشان در زمينه نقاشي با زبان ورزش و به يادگيري موسيقي نيز آشنا شوند.

 

موسيقي مي تواند قدرت تخيل و تمرکز کودکان را پرورش دهد، به آن ها نظم و ترتيب بياموزد و لذت اجرا و شنيدن يک موسيقي خوب را به آن ها هديه دهد. بهترين سال هاي آموزش موسيقي به کودکان قبل از 5 سالگي است. نکته مهم آن است که بايد در هر سني روش مناسب و مورد نياز آن سن اتخاذ شود!

 

موسيقي دسته جمعي، شيوه اي است که انگيزه و شوق يادگيري را در کودکان تقويت مي کند، چرا که حاصل شادي دسته جمعي است. هدف تمام روش هاي موسيقي تقويت درک، تخيل و شکوفايي استعدادهاي نهفته در کودکان است.

 

پزشکان معتقدند موسيقي را نبايد فقط به عنوان کارهاي فوق برنامه و غيرضروري تلقي کرد که هدفي جز سرگرمي ندارد، بلکه والدين و البته دست اندرکاران تعليم و تربيت بايد با جديت و برنامه ريزي آن را در کنار دروس مدارس قرار دهند تا موسيقي قسمتي از وجود کودکان را به خود اختصاص داده و آن ها را در بسياري از مشکل هاي روحي و عاطفي ياري دهد.

 

بسياري از تحقيقات انجام شده در پروژه هاي موسيقي درماني نشان مي دهد که:

 

•    موسيقي تمام حواس را تحريک کرده و زندگي کودک را تحت الشعاع خود قرار مي دهد و باعث افزايش بسياري از مهارت هاي او مي شود.

 

•    بيشترين تاثير اين روش درماني هنگامي است که کودک اجازه مي يابد تا خود لذت اجراي موسيقي را تجربه کند.

 

•    موسيقي در عين تهييج کنندگي مي تواند آرامش دهنده نيز باشد. فعاليت هاي موسيقايي مفرح (که نمونه هاي آن در مهدکودک ها اجرا مي شود) اغلب براي ايجاد حس موفقيت در کودک طراحي شده و عموما باعث مي شوند تا کودکان اعتماد به نفس پيدا کرده و از وجود خود احساس رضايت کنند.

 

•    موسيقي مي تواند ميزان تحمل درد در کودکان را به هنگام بيماري يا موقعيت هاي داراي استرس افزايش دهد.

 

•    موسيقي مي تواند مشوق اجتماعي تر شدن کودکان شود و توانايي آن ها را در نشان دادن نظرات و احساسات و نيز برقراري ارتباط با ديگران افزايش دهد.

 

•    تاثير موسيقي بر هر دو نيم کره مغز باعث مي شود تا ارتباط اين قسمت ها با يکديگر تسهيل شده و ضريب لحظه اي هوشي بالا رود. اين هماهنگي همچنين براي درمان لکنت کلام بسيار مفيد است.

 

•    کودکاني که در گذشته تحت آموزش موسيقي قرار گرفته اند، حافظه شفاهي بسيار قوي تري دارند و مي توانند لغات بيشتري را از فهرست خوانده شده به ياد بياورند و در هر سنجش، بهتر از سنجش قبل عمل مي کنند.