کمپرس چیست ؟

بوسيله پارامتر Makeup Gain يا پارامتر Output يا Volume مي توان، حجم صدا را پس از عمليات کمپرسيون به جاي اول خود و يا حتي بالاتر از آن برد. آموزش لاجيک پرو
آستانه يا Threshold: پارامتري است که نشان.گر پايين.ترين حدي است که کمپرسور از آن حد به بعد شروع به کار مي.کند و ارزش آن با معيار dB يا دسيبل و بصورت منفي negative نشان داده مي.شود. و هرچه اين مقدار منقي بيشتر باشد، Level در صدا پايين تر است.

مثال: -12dB خيلي صداي کم حجم.تري از -1dB را نشان مي.دهد.
رِيشيو يا Ratio: مهم.ترين پارامتر در کمپرسور به حساب مي.آيد. اين پارامتر در واقع مشخص مي.کند که تا چه حد از Output Level، پس از آنکه سيگنال از آستانه گذر مي.کند، بايد کاسته شود. هرچه مقدار رِيشيو بيشتر باشد، کمپرسيون بيشتري روي آواها اعمال مي.شود. وقتي مقدار ratio روي حالت 1:1 تنظيم شود، سيگنال کمپرس نمي.شود، و هر چه مقدار آن بالاتر رود (مثلا 8:1)، سيگنال بيشتر کمپرس مي.شود.

رِيشيويِ بي.نهايت، کمپرسور را به ليميتر (Limiter) تبديل مي.کند. يعني در ليميتر، اگر سيگنال از آستانه گذر کند، “به کلي” از بين مي رود (cut) ، در حالي که سيگنالي که از آستانه در کمپرسور گذر مي.کند، تعديل مي.شود. پس اين تنها تفاوت کمپرسور با ليميتر است.

Attack: همان طور که از عنوان اين پارامتر بر مي.آيد، Attack Time مدت زماني را نشان مي.دهد، که به سيگنال پس از عبور از آستانه “حمله” مي.شود، تا بلنديِ صداي آن سيگنال تعديل شود. اگر زمان Attack طولاني باشد، ترانزينت هاي مصنوعي را به وضوح قابل شنيدن باقي مي.گذارد.
Release: زماني را نشان مي.دهد که سيگنال لازم دارد تا پس از گذر از آستانه و کمپرس شدن، به حالت اول خود بازگردد. اين پارامتر بخصوص در نگهداشتنِ pumping sound در حداقل، بسيار تاثيرگذار است.
RMS/Peak: کمپرسيون RMS، در مسترينگ Mastering براي رساندن Level صدا به بالاترين حد ممکن و در ميکس بيشتر براي ساز.هاي غير.کوبه.اي و صداي خواننده (Vocals) استفاده مي شود، در حالي که کمپرسيون Peak همان.طور که از اسمش پيداست، تنها به “top-end”ها مي.پردازد و تاثير خيلي کمتري در بلندي صدا دارد. اما در ميکس، اين نوع کمپرسور اغلب براي کمپرسيون ساز.هايي با کاراکتر کوبه.اي percussive مورد استفاده قرار مي..گيرد.

کمپرسور در حالت RMS نسبت به کمپرسور در حالت Peak آهسته.تر واکنش (response) نشان مي.دهد.

ليميتر (Limiter): در واقع ليميتر، با توجه به توضيحات بالا، کمپرسوري است، بدون پارامترِ رِيشيو.

ليميتر Oxford از کمپاني Sonnox
گِيت (Gate): گِيت در واقع عملکردي خلاف کمپرسور دارد. يعني تمامي سيگنال.هاي “پايينِ” آستانه را، از بين مي.برد. مثلا براي از بين بردن صداهاي اضافي (Noise) در حين ضبط گيتار الکتريک، معمولا از گِيت استفاده مي.شود.
دقت کنيد که در استفاده از کمپرسور در مسترينگ بايد بسيار احتياط کرد و محافظه کار بود. چرا که همانطور که در بالا اشاره کردم، کمپرسور از ديناميک موسيقي در مسترينگ مي.کاهد (البته منظور downward compression است). و اين معمولا بر خلاف طبيعت موسيقي است. موسيقي به فراز و فرود نياز دارد، چه ملودي.هاي موسيقي و چه سيگنال.هايش، پس از “کمپرس کردنِ بيش از اندازه” بپرهيزيد.
مهم نيست که Level موسيقي را در مسترينگ چقدر بالا مي بريد. مهم اين است، که موسيقي حالت غير طبيعي به خود نگيرد.