کاربرد درب های اتوماتیک پارکینگی دولنگه

امنيت دربهاي مراکز نظامي و مکانهاي خاص مانند درب هاي اتوماتيک آزمايشگاهها و انبارها
مصرف انرژي مانند دربهاي اتوماتيک هتلها، درب هاي اتوماتيک فروشگاهها.
از نظر بهداشتي کاربرد در اتاق عمل و برخي آزمايشگاه ها .
سرعت بخشيدن بالا به کار مانند درب هاي اتوماتيک مکانهاي صنعتي .
از نظر رفاه تبديل درب هاي معمولي به دربهاي اتوماتيک پارکينگ منازل، درب هاي اتوماتيک بيمارستانها و غيره....
جايگزين نيروي انساني بدون پياده شدن از خودرو جهت بازکردن دستي درب پارکينگ .
چرا درب بازکن اتوماتيک ؟
سيستم هاي درب بازکن اتوماتيک جهت رفاه بيشتر و همچنين با اهدافي همچون كنترل تردد افراد و مسائل حفاظتي و امنيتي در مکانهاي مختلف بر روي انواع گوناگون درب ها مانند درب گاراژ ، درب حياط ، درب ورودي ساختمان و راحتي براي افراد معلول نصب و مورد استفاده قرار مي گيرد . بعد از نصب سيستم درب بازکن اتوماتيک مي توان تنها با فشار دادن شستي روي يک ريموت کنترل از فاصله مناسب درب را باز و بسته کرد .
مهمترين عامل در درب هاي اتوماتيك ، باز و بسته شدن عالي وايمني آن است ومهمتر ازآن كارايي محصول در سالهاي آتي است به طوري كه با حداقل هزينه و حداكثر عمر براي مشتريان كار كند .