چرا گاهی آهنگی مدام در ذهن تکرار میشود

فرآيند گير افتادن آهنگ سمج در ذهن ما يک فرآيند غير ارادي است و مطالعه مکانيزم آن بسيار دشوار است. به بيان ديگر چگونگي به دام افتادن آهنگ در مغز به طور کامل درک نشده است. برخي از دانشمندان نشانه هايي يافته اند که انسان هاي باستان دانش خود را با استفاده از آهنگ ها منتقل مي کردند که ممکن است منشا اين پديده در انسان هاي امروزي باشد. آموزش ميکس و مسترينگ

تئوري سخت افزاري مغز بر اين اساس استوار است که موسيقي يک تجربه چند حسي است يعني در حالي که نت ها و شعر در حافظه ثبت مي شود، احساسات و عقايد هم به همراه آن ها ذخيره مي شوند. هنگامي که اين احساسات يا عقايد براي فرد يادآوري مي شوند، آهنگ نيز به ياد آورده مي شود. به اين فرآيند “يادآوري ناآگاهانه” مي گويند.
در يک پژوهش محققان قسمت هايي از آهنگ هاي مشهور را براي افراد مورد آزمايش پخش مي کردند و متوجه شدند که بخش مربوط به شنيدن در کورتکس مغز متن آهنگ را در ذهن تکميل مي کند و اين فرآيند پس از قطع آهنگ نيز ادامه مي يابد.
هر چه شما به يک آهنگ بيشتر گوش کنيد، احتمال اين که در ذهن شما به دام بيفتد بيشتر خواهد شد. افرادي که به اختلال وسواس فکري – عملي مبتلا هستند بيشتر در معرض اين پديده هستند. بر اساس يافته هاي مطرح شده در دهمين کنفرانس درک و شناخت موسيقي، بيش از ?? درصد انسان ها هفته اي يک بار، و ?? درصد انسان ها حداقل يک بار در زندگي اين پديده را تجربه مي کنند.

محققان دو عامل را براي گير افتادن يک آهنگ در ذهن شناسايي کرده اند:
?- تکرار
گوش دادن به يک آهنگ شايع ترين دليل به دام افتادن آن در ذهن است. اين عامل به زمان گوش دادن به آهنگ و دفعات تکرار آن بستگي دارد.

?-هم خواني
گاهي اوقات محيطي که در آن به موسيقي گوش مي دهيد به عنوان محرک عمل مي کند. هم خواني آهنگ با آنچه در اطراف شما روي مي دهد موجب مي شود که با قرار گرفتن در شرايط مشابه آهنگ را به خاطر بياوريد.
افراد وسواس، بيشتر دچار پديده به دام افتادن و تکرار آهنگ در ذهن مي شوند

ويژگيهايي که در تکرار يک آهنگ در ذهن موثرند