موسیقی درمانی برای کودکان بستری در بیمارستان

  

برنامه موسيقي درماني در بيمارستان و مراکز درماني کودکان يک تجربه خاص درماني و ساده لذت بخش را ارائه مي دهد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني نظام پرستاري، تحقيقات نشان مي دهد موسيقي درماني در يک محيط بيمارستاني، در درمان درد مفيد است همچنين در آرام کردن کودکان زماني که آن ها احساس اضطراب دارند. کاهش ميزان افسردگي، افزايش حرکات بدن،کاهش تنش عضلاني از مزاياي استفاده موسيقي درماني در محيط هاي باليني است.

 

مداخلات مبتني بر شواهد باليني در بيماران تاييد مي کند که موسيقي درماني بر علايم جسمي، عاطفي و شناختي کودکان موثر است، برنامه موسيقي درماني بخشي لاينفک و مهم از فرايند درمان کودکان است. ارائه موسيقي درماني در بخش هاي درماني کودکان مستلزم يک تيم حرفه اي با تخصص هاي مختلف است. اين تيم شامل افرادي نظير متخصص آموزش موسيقي به کودکان ، پزشک کودک، روانشناس، متخصص فيزيوتراپي، متخصص گفتاردرماني، متخصصان هنر و پرستار کودکان و... است.

تيم حرفه اي موسيقي درماني جهت حمايت از نوزادان، کودکان و نوجوانان آموزش مي بينند. هدف از موسيقي درماني استفاده از تجربه موسيقي براي کمک به بيمار در حفظ و يا به دست آوردن سطح مطلوبي از عملکرد و سلامت است که به چهار هدف درماني زير تقسيم مي شود:

 

 

فوايد موسيقي درماني براي کودکان

 

* اولين هدف از موسيقي درماني در بيمارستان، افزايش تطابق و پذيرش شرايط و مراحل درماني است. قبل و در طول مراحل درماني با ارائه موسيقي مناسب سن کودک، اضطراب و تنش کودک را کاهش مي دهند. مانند استفاده از گيتار و بازي با ابزارآلات موسيقي و همچنين خواندن اشعار کودکانه به صورت آواز و همخواني با کودک در طول اجراي پروسه هاي درماني اضطراب را کاهش مي دهد. پس از بروز سانحه کودک دچار بيقراري مي شود، استفاده از موسيقي درماني به فراموش کردن سانحه دلخراش در کودک کمک مي کند. تشويق به مشارکت در اجراي موسيقي به توانبخشي کودک کمک کرده و عملکرد او را افزايش مي دهد. اجراي موسيقي لذت بخش در شادکردن و لذت بردن از زندگي از اهداف موسيقي درماني کودکان است.

 

* هدف دوم موسيقي درماني در کودکان ايجاد و حفظ مهارت هاي لازم براي ارتباط سالم و در سطح تکامل کودک است. براي دستيابي به اين هدف، موسيقي کمک مي کند کودک با همسالان خود يک تعامل سالم داشته باشد، مانند ساختن يک ترانه، اجراي موسيقي و کار گروهي که به حفظ و ايجاد تعامل با همسالان کمک کننده است. همچنين موسيقي وسيله ارتباطي مناسب بين والدين و کودک را تسهيل مي کند. ساختن و اجراي آهنگ در نوجوانان و کودکان مبتلا به بيماري هاي خاص مانند سرطان وسيله اي براي ارائه خود و بيان احساسات است و در نهايت در راستاي اين هدف، موسيقي پل ارتباطي کودک و نوجوان با دنياي خارج مي باشد و در کودکاني که به علت بيماري منزوي شده اند، يک وسيله ارتباط با دنياي بيرون است.

 

* هدف سوم تسهيل در سازگاري کودک با بيماري و فرايند بستري شدن در بيمارستان است. اجراي موسيقي توسط کودک سبب ايجاد يک تجربه مثبت از بستري شدن در بيمارستان در کودک و خانواده مي شود. همچنين در کودکاني که بيماري مزمن و يا درد مداوم دارند، باعث توسعه مهارت هاي کنترل بيماري و درد مي شود.

 

* و در نهايت هدف چهارم، ترويج مشارکت کودک در سير درمان و پيشرفت بهبودي است.

 

کاهش اضطراب، ترس، خشم، ناراحتي و غم و اندوه در کودک بيماري او را به سمت سلامتي سوق مي دهد. موسيقي منجر به افزايش درک، پذيرش و تعامل بهتر با تجارب ناآشناي بيمارستان مي شود و در نهايت در بيماران کمايي سبب تحريک مغز و بهبود بيمار مي شود. موسيقي درماني به سازگاري کودک در محيط ناآشناي بيمارستان کمک فراواني مي کند. کارکردن با ابزارآلات موسيقي، باعث مي شوند کودک با بيماري و ديگر بحران هاي درماني و استرس هاي موجود سازگاري يابد. افزايش تطابق و پذيرش دوره هاي درماني، ايجاد و حفظ مهارت هاي لازم براي ارتباط سالم، تسهيل در سازگاري کودک با بيماري و فرايند بستري شدن در بيمارستان و ترويج مشارکت کودک در سير درمان و پيشرفت بهبودي از اهداف کاربردي موسيقي درماني کودکان است.