موسیقی درمانی برای کودک

 

موسيقي درماني بر رفتارهاي کودکان تاثير بسيار مثبتي دارد و با ايجاد يک سري تجربيات موسيقيايي در تسهيل گسترش ارتباطات کودکان، احساسات اجتماعي، اعصاب و افزايش هوش آن ها بسيار موثر است.

 

همان طور که موسيقي براي درمان افراد بزرگسال مورد استفاده است، موسيقي درماني بر رفتارهاي کودکان تاثير بسيار مثبتي دارد و با ايجاد يک سري تجربيات موسيقيايي در تسهيل گسترش ارتباطات کودکان، احساسات اجتماعي، اعصاب و افزايش هوش آن ها بسيار موثر است. موسيقي درماني مي تواند کيفيت زندگي کودک را در عرصه هاي مختلف بالا ببرد، نظير ارتباط کودک با کودک ديگر، کودک و خانواده، ارتباط کودک و پزشک يا معلم!

اين ارتباطات به وسيله المان هاي موجود در موسيقي و آموزش موسيقي به کودکان و توانايي نفوذ موسيقي به اعماق روح انسان تسهيل مي شوند و  در نهايت فضاي مثبت و موقعيت عالي براي رشد کودک فراهم مي آورند. تاثير مستقيم بر هر دو نيم کره مغز باعث مي شود هماهنگي ميان آن ها بيشتر شده، بهره هوشي فرد بالاتر رود.

 

 

نقش موسيقي در رشد و تکامل کودک

 

در حال حاضر کشورهاي توسعه يافته به نقش موسيقي در پرورش استعدادهاي کودک و حتي رشد شخصيتي او پي برده و براي آموزش نکات تربيتي از موسيقي استفاده مي کنند. آيا مي دانيد که موسيقي چه اثري بر کودک شما و رشد و تکامل او دارد؟

 

 

 

اثر موسيقي بر جنين

 

ساده ترين ابزار موسيقي که داراي ريتم است، قلب انسان است که حرکت منظم و آهنگيني توليد مي کند و شنيدن صداي ضربان قلب جنين درون شکم مادرش مبين زندگي تازه و نشانه اي دال بر وجود يک انسان است. مطالعه ها نشان مي دهد، زن سازي توسط مادر در هنگام بارداري اثر مطلوبي در جنين به جا مي گذارد و شنيدن صداهاي دلنشين براي جنين خوش آيند است و به رشد بهتر او منجر مي شود.

 

 

اثر موسيقي بر نوزاد

 

نوزادان در روزهاي اوليه زندگي خود نسبت به صداهاي مختلف عکس العمل نشان مي دهند. نوازد صداها را مي شنود و نسبت به صداهاي مختلف واکشن هاي متفاوتي دارد. اغلب به صداهاي ريز با فرکانس بالا واکنش بيشتري نشان مي دهد. شايد دليل آن، حجم صوتي ايجاد شده و ظرافت اندام شنوايي نوزاد باشد که صداهاي زير را سريع و بهتر درک مي کند.

 

او صداهايي با شدت بالا و اصوات ناگهاني را دوست ندارد و اين صداها باعث ترس و دلهره اش مي شود. اغلب نوزادان نواي خوش، آهنگ هاي ملايم پيانو و فلوت را مي شنوند و احساس آرامش مي کنند. ساده ترين و زيباترين موسيقي براي شيرخواران، لالايي مادر است. اکثر نوزادان و کودکان با شنيدن لالايي مادر به خواب مي روند و اين عمل به صورت واکنش شرطي در او به يادگار مي ماند. نوع اين موسيقي لالايي در فرهنگ هاي مختلف متفاوت است، اما همگي از احساس مادر به فرزند سرچشمه گرفته و سينه به سينه انتقال يافته است.

 

 

لالايي، ملودي خواب نوزادان

 

لالايي در واقع شعر- آهنگ هاي شفاهي سرزمين هاست، چرا که هيچ مادري آن ها را از روي نوشته نمي خواهند. لالايي و زمزمه آن را تمام مادران مي دانند و بدون اينکه از زمينه شعر و آهنگ خارج شوند آن ها را به خوبي زمزمه مي کنند. شايد بتوان گفت آن ها طيف هاي رنگارنگ از آرزوها، گلايه ها و نيايش هاي معصومانه مادران هستند که سينه به سينه از نسل هاي پيشين تا امروز بيان شده اند. رشته هاي نامريي از لب هاي مادر تا گوش کودک و تاثير جادويي آن، خواب ژرف و آرامي است که نوزاد شيرخوار را فرا مي گيرد. تنها زمزمه و لحن گيراي مادر است که کودک را مي خواباند. لحن او چون جويباري در گوش هاي کوچک کودک طراوت و آرامش براي خواب مي ريزند: لالالالا گلم باشي/ هميشه در برم باشي/ لالالالا گل زردم/ نبينم داغ فرزندم/ خداوندا تو ستاري/ همه خوابند تو بيداري/ به حق خواب و بيداري/ عزيزم را نگهداري.

 

صداي زنگ دار و اسباب بازي هاي ريتميک، نوزاد را تا مدتي به خود مشغول مي کند و زماني که نوزاد رنگ ها را به صورتي مبهم و سايه وار مي بيند، گوش او به خوبي قادر است واکنش سريعي در برابر صداها نشان دهد. در مراحل مختلف رشد يک کودک، موسيقي به نوعي در شکل دهي شخصيت او اثر مي گذارد. نخستين صداها به صورت گريه و خنده ظاهر مي شود. همزمان با بزرگ تر شدن کودک او مي تواند صداهايي شبيه به غان و غون به کمک حنجره خود بسازد کم کم با پي بردن به وجود دست هاي خود به اشياي دور و برش ضربه وارد مي کند و از به صدا درآوردن آن ها احساس نشاط و شادماني مي کند. بدون شک تمام اين علايم غريزي است و جلوگيري از اين تظاهرات در آن ها ايجاد کمبود مي کند. زيرا عشق به موسيقي با ما انسان ها متولد مي شود.