مواردی غیر قابل انجام برای حفاظت از ECU

جدا کردن کابل باطري هنگامي که خودرو روشن است:
همان‌طور که مي‌دانيد ولتاژ توليدي دينام حدود 14 ولت است اما بايد دانست که اين ولتاژ، ولتاژ متوسط توليدي دينام است. پيک توليد ولتاژ دينام بر حسب دور موتور و بار گرفته شده از دينام، متغير بوده و گاهي اوقات به 16 ولت نيز مي‌رسد. در حالت عادي که کابل‌هاي باطري متصل است اين نوسان به خاطر خاصيت خازني باطري تعديل مي‌شود اما اگر کابل باطري در هنگام روشن بودن خودرو باز شود، اين نوسانات مي‌تواند بر روي قسمت‌هاي حساس خودرو (کليه کنترل يونيت‌هاي الکترونيکي) تاثير نامطلوب داشته باشد. حداکثر قدرت تحمل نوسان ولتاژي اين قطعه به طور استاندارد 16 ولت است. اگر هنگامي که خودرو روشن است کابل باطري را جدا کنيم به طور حتم ريسک سوختن ECU وجود دارد! طبيعي است که با توجه به قيمت زياد آن، اين کار عاقلانه به نظر نمي‌رسد.
امتحان جرقه از روي واير شمع با اتصال آن به بدنه:
وقتي سر شمع‌ها را مي‌کشيد و براي امتحان برق ارسالي به سر شمع ها توسط واير مربوطه به بدنه جرقه ايجاد مي‌کنيد، ممکن است که مقدار جريان نابهنگام غير قابل کنترلي را در ثانويه کويل ايجاد کنيد. برق ثانويه کويل با برق سيم پيچ اوليه آن داراي تاثير متقابل هستند. اوليه کويل نيز برق خود را مستقيمآ از ECU مي‌گيرد. اين کار ممکن است موجب ايجاد نوسانات برق در شبکه برق خودرو و اسيب رسيدن به قسمت‌هاي حساس به‌خصوص ECU شود.
توجه: در صورت تمايل به چک کردن برق سر شمع‌ها از يک شمع فيلرگيري شده يدک استفاده کنيد تا ميزان جريان دهي ثانويه کويل تحت کنترل باشد.
آب زدن به ECU:
اگر پشت جعبه اين قطعه را باز کنيد خواهيد ديد که براي جلوگيري از نفوذ آب؛ قسمت فيبر مدار چاپي و حتي پين‌هاي داخلي با ماده‌اي موم مانند پوشيده شده اما در هر صورت پين‌هاي نري خارجي سوکت ECU بدون محافظ هستند و خيس شدن آنها موجب اتصال کوتاه خارجي شده و ممکن است به احتمال بالا به ECU آسيب برسد. آموزش تعميرات اي سي يو
دست زدن به پين‌هاي ECU:
يکي از مواردي که اغلب با آن ناآشنا بوده و يا مورد غفلت قرار مي‌گيرد دست زدن به پين‌هاي ECU است که به دليل ريسک الکتريسيته ساکن بدن مي‌تواند موجب آسيب زدن‌هاي جدي به آن شود. الکتريسيته بدن گاهي اوقات تا هزارها ولت مي‌تواند بالا برود.
در صورتي که مي‌خواهيد قدرت برق موجود در بدن خود را درک کنيد آزمايش زير را انجام دهيد:
يک فازمتر برق شهر را برداشته و آن‌را به دري آهني که رنگ نخورده باشد بزنيد؛ پاي خود را به آرامي بر روي فرش بکشيد؛ فازمتر به راحتي روشن شده و اگر اين کار را ادامه دهيد به طور دائم روشن مي‌ماند! (در اين حالت بايد جوراب به پا داشته باشيد). حال همان فازمتر را به پريز برق منزل بزنيد فازمتر دوباره روشن مي‌شود. در کدام حالت روشنايي فازمتر بيشتر است؟ و نيز مي‌دانيد که جرقه‌اي که گاهي اوقات بين دست شما و اشيا فلزي مانند درب زده مي‌شود مي‌تواند بيش از چند هزار ولت پتانسيل داشته باشد؟