عوامل درک و تفسیر موسیقی کلاسیک

ميکس و مستر- براي درک زيبايي شناسي و فکري هر اثر موسيقي بايد اصول و قواعد هنري در تئوري موسيقي به طور اعم و محفوط در قطعه موسيقي به طور اخص را شناخت و با تمسک به آن عوامل براي تحقيق در نکات فني اثر نکاتي را مد نظر داشت، که در موسيقي مجلسي و کلاسيک عناصر عمده ي :
1- تصنيف ملودي
2- لحن و ريتم آهنگ
3- اطالت محلي يا بومي
4- کيفيت هارموني
5- سبک موسيقي
6- تکنيک موسيقي
7- عوامل جانبي