عملکرد ترشولد در کمپرسور

ترشولد (Threshold) سطحي است که وقتي سيگنال از آن بالاتر رود کمپرسور کار خود را آغاز مي کند. اگر سيگنال خيلي پايين باشد يا از ترشولد رد نشود، کمپرسور اجازه مي دهد سيگنال بدون تغيير عبور کند؛ هنگام کار با کمپرسور و تنظيم دقيق ترشولد، مطمئن شويد که هيچ بالابرنده ي خودکار گيني (Automatic Makeup Gain) را فعال نکرده باشيد تا بتوانيد تاثير کامل کمپرسور را بخوبي متوجه شويد.
وقتي يک کمپرسور را تنظيم مي کنيم، معمولا با ريشيو (Ratio) و ترشولدي که به سختي به حد مطلوب کمپرسور مورد نظر ما مي رسد آغاز مي کنيم و وقتي که براي تنظيم ساير پارامترها پيش مي رويم، فشرده سازي (Compression) را تغيير مي دهيم تا باعث بهبود قطعه موردنظرمان شود. با کم کردن ترشولد از طريق نگاه کردن به اثر گين (Gain Trace)، مي توانيم تاثير کمپرسور را برروي سيگنال ببينيم. هرچه ترشولد پايين تر باشد، فشرده سازي بيشتر و کاهش گين بيشتري خواهيم داشت. ميکس و مسترينگ
منبع: انلاين ميکس