طراحی و تولید آسان تر

يکي ديگر از مزاياي اين گذرگاه ارتباطي امکان ارتباط واحدها با قطعه مرکزي است که نقايص را ذخيره و با آنها از طريق ابزار تشخيص غيرفعال ارتباط دارد. اين موضوع مي‌تواند کشف مشکل خودرو را براي يک مکانيک آسان کرده است، مخصوصا مشکلات ادواري که به محض آوردن به تعميرگاه از بين مي‌روند.کدهاي نواقص در ليست هاي BATauto.com:Technical Info Pages در ECU براي خودروسازان متعدد ذخيره شده است. در برخي امکان دسترسي به اين کدها بدون استفاده از ابزار شناسايي ممکن است. به عنوان مثال، در برخي خودروها، با اتصال دو تا از پين هاي اتصال برنامه خطاياب و سپس استارت زدن، چراغ کنترل موتور براي شناسايي تعداد کدهاي خطاياب ذخيره شده در ECU چشمک مي‌زند. آموزش تعميرات ECU

طراحي و توليد آسان تر
چگونگي عملكرد كامپيوتر خودرو
داشتن استانداردهاي ارتباطي، طراحي و ساخت خودروها را کمي آسان تر کرده است؛ نمونه خوب اين ساده سازي مجموعه ابزارهاي خودرو است. صفحه کيلومترشمار اطلاعات بخش هاي مختلف خودرو را جمع آوري و نمايش مي‌دهد. اکثر اين اطلاعات توسط قطعات مجزاي ديگر در خودرو استفاده مي‌شوند. به عنوان مثال، ECU دماي خنک کننده و سرعت موتور را مي‌داند. کنترل گر سيستم تعليق نيز، سرعت خودرو را مي‌داند. کنترل گر سيستم ترمز ضدقفل (ABS) در صورت بروز مشکل در ABS از آن آگاه مي‌شود.
تمامي اين قطعات، اين اطلاعات را به گذرگاه ارتباطي ارسال مي‌کنند. ECU چندين بار در ثانيه، مجموعه اي از اطلاعات شامل عنوان و داده را ارسال مي‌کند. عنوان، عددي است که مشخص مي‌کند مشکل به وجود آمده مربوط به سرعت است يا دما؛ داده عددي متناظر با سرعت يا دما. صفحه کيلومترشمار قطعه مجزاي ديگري است که به جستجوي اطلاعات مشخصي مي‌پردازد و هر زمان که آن را ببيند، اعداد نمايش داده شده را تغيير و اطلاعات جديد را نمايش مي‌دهد. اکثر خودروسازان اين ابزار را از يک عرضه کننده که آنها را با مشخصه هاي توليدکنندگان طراحي مي‌کند، خريداري مي‌کنند. اين کار، طراحي صفحه کيلومترشمار را هم براي خودروساز و هم عرضه کننده بسيار آسان تر کرده است. گفتن چگونه بودن اين گيج ها به عرضه کنندگان توسط سازندگان آسان تر است. به جاي گفتن به عرضه کننده که يک سيم خاص سيگنال سرعت را فراهم مي‌کند، و ولتاژ مناسب براي تطابق با مصرف سوخت 30 ليتر ميان 0 و 5 و 1.1 ولت است، خودروسازان مي‌توانند ليستي ازاطلاعات را ارايه کنند. مسئوليت اطمينان از صحت داده هاي خروجي در گذرگاه ارتباطي بر عهده خودروساز مي‌باشد. طراحي صفحه کيلومترشمار براي عرضه کننده به دليل عدم نياز به دانستن جزييات سيگنال سرعت توليدي يا چگونگي به وجود آمدن آن آسان است. در عوض، صفحه کيلومترشمار صرفا گذرگاه ارتباطي را مشاهده و گيج را در زمان دريافت اطلاعات جديد به روز رساني مي‌کند. اين نوع استانداردهاي ارتباطي آن را براي طراحي و توليد اجزا آسان کرده است. خودروسازان هيچ نگراني در خصوص جزييات چگونگي عملکرد هر گيج نخواهند داشت، و عرضه کنندگان نيز، در خصوص به وجود آمدن سيگنال نخواهند داشت.