ساز شناسی

از نيم قرن گذشته تا کنون "درامز" به عنوان يکي از اصلي ترين سازها از جايگاه خاصي برخوردار است, بگونه اي که امروز , کمتر قطعه اي در موسيقي را مي توان يافت که " درامز" در آن نقشي نداشته باشد .
اهميت درامز در ريتم, حفظ وزن و هماهنگي ميان اجزاي آهنگ آنچنان است که بايد آن را ستون فقرات يک قطعه ناميد, که بدون آن آهنگ خالي از هيجان, جذابيت و تاثيرگذاري لازم است .
نام استاندارد و شناخته شده ي ساز در همه جاي جهان درافر يا درام ست است که در اصطلاح رايج فارسي به غلط جاز خوانده و نوشته مي شود . لازم به توضيح است که جاز و به عبارت صحيح جٍِز ( Jazz)نوعي موسيقي فولکلوريک منتسب به سياهان آمريکايي است که حدود سال هاي 1900 در منطقه ي مي سي سي پي آمريکا پايه گذاري و از آن جا به مناطق ديگر جهان بسط يافت, جز در ابتدا موسيقي رقص بود که شامل ريتم هاي تند متناسب با رقص هاي سنتي سياهان اجرا مي شد که رفته رفته و با تکامل تدريجي بداهه نوازي عنصر اصلي اين موسيقي شد :
ويژگي هاي اصلي موسيقي جز عبارت است از :
• تکيه بر ريتم و بداهه نوازي به عنوان اصل و پايه ي موسيقي
• وجود ميزان هاي لنگ و ملودي غير مشخص و موکّد .
از موسيقي جز در طول چهار دهه رشد و شکوفايي سبک هاي مختلف و متنوعي همچون : ( Be-Bop), (Free Jazz),(Cool Jazz), (Soul Jazz) منشعب شد. آهنگسازي و تنظيم
معرفي قطعات درام و مکان قرار گرفتن آن ها نسبت به نوازنده :
يک درام ست ساده از پنج قطعه تشکيل شده است ). البته ممکن است تعداد " تام تام " ها يا سنج ها بيشتر بوده و يک درام باس اضافه تر باشد