راهنمای انتخاب لنز مناسب

يکي از دغدغه ها هنگام نصب دوربين هاي مداربسته خصوصا دوربين هاي صنعتي ،انتخاب نوع لنز مناسب براي محل و هدف مورد نظر است. اينکه چه لنزي را براي زوم و فوکوس روي بخشي خاص از محيط انتخاب کنيم.
همانطور که ميدانيد لنزها در اندازه هاي متفاوتي در بازار موجودند. که متداولترين آنها لنزهاي 4.3 ، 6 ، 8 ، 12 و يا 16 ميليمتري هستند.
در تصاوير زير دوربين در موقعيت يکسان و فاصله 10 متري از ساختمان روبرو نصب شده است. با تغيير لنزها تصاوير را با هم مقايسه مي کنيم. با توجه به تصوير مربوط به لنز 4.3 ميليمتري ، واضح است که براي ديد کاملتر بايد اين لنز را انتخاب کنيم. هرچه به لنز 16 ميليمتري پيش مي رويم زوم بيشتر شده و دامنه ديد کمتر مي شود.

لنز 4.3 ميليمتري
لنز 6 ميليمتري
لنز 8 ميليمتري
لنز 12 ميليمتري
لنز 16 ميليمتري
منبع:imenbartar.com