رابطه موسیقی با زندگی امروزه بشر

موسيقي زبان آرزوها‘انتظارات و عواطف بشري است و هرقوم و ملتي بر حسب ويژگي هاي عاطفي و فرهنگي خود موسيقي خاصي دارد.
پژوهشگران امروزه توصيه مي کنند والدين براي فرزندان خود در روز يک ساعت موسيقي پخش کنند اين عمل موجب بهتر شدن تغذيه و خواب و افزايش وزن آنها مي شود. آموزش ميکس و مسترينگ
موسيقي نياز فيزيولوژيک ؛ذهني؛احساسي؛اجتماعي و فرهنگي در زندگي انسان است.
موسيقي رابطه زيستي و فيزيولوژيک با مغز انسان دارد.
ريتم موسيقي محرک بيولوژيک و ملودي مولد لذت بخشي و خيال انگيزي است به اين دليل کوچک ترين کنش ريتميک و نوا موزون روح و جسم را بر مي انگيزد و تحريک مي کند.