در مورد افکت delay کیوبیس ۵

دسته ي افکت هاي تأخير (Delay) و تکرار صدا: اين افکت ها صدا را با تأخير قابل تنظيم تکرار مي کنند. از اين افکت ها استفاده ي بسيار متنوّعي مي شود. از ايجاد يک اکوي وسيع و فضايي يا تکرار بخش هايي از کلام يا ملودي به صورت هماهنگ با ريتم آهنگ از طريق استفاده از تأخير طولاني، تا ايجاد اکو هاي ملايم و نامحسوس براي حجيم تر کردن صدا و ايجاد فضاهاي نزديک به واقعيّت با به کار گيري تأخير هاي متوسّط و نهايتاً استفاده از کاراکتر هاي تو دماغي و فلزي و غيره که توسّط تأخير هاي بسيار کوتاه توليد شدني اند. تنظيم هاي پايه که تقريباً در تمام انواع افکت هاي تأخير (Delay ها) موجود هستند، عبارتند از:
– Delay Time: زمان تأخير.
– Repeat يا FeedBack: تعداد يا مدّت زمان تکرار.
– Mix: نسبت صداي خشک و افکت.
در هنگام استفاده از تأخير هاي بلند در صورت ريتميک بودن موسيقي معمولاً ترجيح داده مي شود که زمان تأخير با تمپوي موسيقي هماهنگ شود. بسياري از افکت ها (Plug-Ins) از جمله افکت هاي تأخير نيوئندو اين قابليت را دارند که اطّلاعات تمپو را از برنامه ي اصلي (ميزبان) دريافت کنند و خود را با آن هم زمان کنند يا اصطلاحاً با تمپوي پروژه سينک (Sync) شوند. افکت هاي موجود در دسته ي Delay عبارتند از:
– DoubleDelay: اين افکت مي تواند دو تکرار با تأخير مستقل توليد کند و هر يک را به نسبت دلخواه بين کانال چپ و راست استريو تقسيم کند (Pan) با قابليت هم زماني (Sync شدن) با تمپوي پروژه. آموزش کيوبيس
– ModDelay: اين افکت مي تواند از طريق تغيير متوالي زمان تأخير، روي تکرار (هاي) ايجاد شده از طريق تغييرات کوک، تحرير يا ويبره ايجاد کند. ميزان تحرير ايجاد شده توسّط پارامتر Modulation تنظيم مي شود.