توضیحات در مورد افکت Dynamic کیوبیس 5

براي شروع، از افکت Dynamic شروع مي کنيم که افکتي جامع است و جزو ارکان اصلي در ميکس و مسترينگ مي باشد. متن زير از صفحات 230 تا 236 کتاب “تهيه ي موسيقي با نيوئندو” آورده شده است. اين کتاب در زمينه ي اين افکت، جامع توضيح داده، امّا در مورد ديگر افکت ها کم کاري کرده است. متن زير عيناً از اين کتاب مي باشد:
اين افکت شامل سه بخش اتوگيت (Auto Gate)، کمپرسور (Compressor) و ليميتر (Limiter) است که مي توانند به ترتيب دلخواه انتخاب شده، روي سيگنال عمل کنند. اتوگيت (Auto Gate) براي حذف صداهاي اضافه مانند نويز يا هيس در قسمت هاي سکوتِ صداي اصلي (اين افکت در حقيقت همان نويز گيت است) به کار مي رود. کمپرسور (Compressor) براي قوي کردن قسمت هاي ضعيف صدا – يا در اصل ضعيف کردن قسمت هاي قوي آن از طريق کاهش دامنه ي تغييرات شدّت صدا و ليميتر (Limiter) براي جلوگيري از عبور شدّت صدا از حدّ تعيين شده (براي جلوگيري از خرابي صدا – بر اثر عبور از ظرفيت مجاز ديجيتال و ايجاد بريدگي در موج صوتي – يا به اصطلاح Clip شدن آن در افکت هاي بعدي). اين افکت ها از افکت هاي پايه و پرمصرف هستند. لذا در زير به توضيح جامع تر آن ها و تنظيم هاي موجود در قسمت هاي مختلف افکت Dynamic مي پردازيم:
1) بخش Compressor: اين قسمت يک کمپرسور است، با تمام پارامتر هاي استاندارد يک کمپرسور. شايد يکي از مهم ترين تفاوت هاي يک صدابردار با يک انسان عادي (!) اين است که يک صدابردار کار کردن با کمپرسور را بلد است. به وسيله ي کمپرسور مي توان قسمت هاي قوي صدا (مانند قسمت هاي اوج يا فرياد در آواز و غيره) را تضعيف و تعديل کرد و نتيجتاً امکان افزايش قدرت کلّ صدا فراهم مي شود (بدون اين که قسمت هاي قوي زيادي بلند و گوش خراش و يا بر اثر عبور از ظرفيت شدّت صوت دستگاه معوّج Distort شوند). عملاً مي توان گفت که کمپرسور کمک مي کند قسمت هاي ضعيف صدا بهتر شنيده شوند. کمپرسور ها در حقيقت يک ولوم متغيّر هستند. هرگاه شدّت صدا از حدّ مشخّصي بالاتر رود، اين ولوم به طور خودکار وارد عمل شده و صدا را پايين مي آورد. اين حدّ مشخّص توسّط پارامتر Threshold تعيين مي شود و مقدار پايين آوردن صدا يا در حقيقت همان مقدار کمپرس شدن آن توسّط پارامتر Ratio تعيين مي شود. اگر مقدار Threshold برابر 30dB- و مقدار Ratio برابر 2 انتخاب شوند، قسمت هايي از صدا که شدّت آن ها از 30dB- بيش تر باشد، توسّط کمپرسور به نسبت 1/2 تضعيف خواهند شد (عدد Ratio معادل عکس نسبت کمپرس شدن است). بنابراين مادامي که شدّت صدا از حدّ Threshold فراتر نرود (صداهاي ضعيف تر) کمپرسور هيچ عملي انجام نمي دهد و به محض اين که صدا از حدّ Threshold بالاتر رود (صداهاي قوي تر) کمپرسور وارد عمل شده و صدا را پايين مي آورد. پارامتر هاي Attack و Release سرعت واکنش کمپرسور را تعيين مي کنند. Attack سرعت وارد عمل شدن (بعد از آن که صدا از مرز Threshold بالاتر برود) و Release سرعت خارج شدن از عمل ( هنگامي که صدا از مرز Threshold پايين تر بيايد). مقدار Attack و Release بر حسب ثانيه (و اکثراً هزارم ثانيه) اندازه گيري مي شوند.آموزش کيوبيس
معمولاً براي صدا هايي با حمله هاي ناگهاني – مانند ساز هاي کوبه اي – Attack و Release کوتاه انتخاب مي شود تا سرعت واکنش بالا باشد و ضربه هاي ناگهاني بلند به خوبي تعديل شوند. براي صداهايي بدون حمله هاي ناگهاني – مانند ساز هاي آرشه اي – مي توان مقدار Attack و Release را بلند تر (طولاني تر) انتخاب کرد. پارامتر Makeup Gain در حقيقت يک ولوم براي تقويت کلّي سيگنال بعد از کمپرس شدن است. قسمت هاي مختلف Compressor عبارتند از:
– دکمه ي Compressor: فعّال کردن بخش کمپرسور.
– نمودار عملکرد کمپرسور: در راستاي افقي شدّت صداي ورودي و در راستاي عمودي شدّت صداي خروجي نمايش داده مي شود. زاويه ي نمودار نشانگر نسبت کمپرس شدن صدا (Ratio) است.
– RMS/Peak: با انتخاب RMS کمپرسور بر اساس متوسّط شدّت صدا عمل مي کند و با انتخاب Peak بر اساس شدّت لحظه اي صدا عمل مي کند. به طور کلّي معمولاً حالت Peak براي صداهايي با ضربه ها و حمله هاي ناگهاني مانند ساز هاي کوبه اي و حالت RMS براي صدا هاي ملايم تر مانند آواز مناسب ترند.
– Gain Reduction: توسّط اين چراغ ها مقدار کاهش شدّت صدا (بر حسب دسي بل dB) در هر لحظه نمايش داده مي شود.
– پايين قسمت کمپرسور، پارامتر هاي Threshold، Ratio، Attack، Release و Makeup Gain تنظيم مي شوند که در بالا توضيح داده شده اند. با فعّال کردن دکمه ي Auto پارامتر Release به صورت خودکار نسبت به محتويات صدا عمل کند.
هنگام تنظيم پارامتر هاي کمپرسور بايد دقّت کرد که زياده روي نشود و صدا حالت طبيعي خود را حفظ کند. محدود کردن بيش از حدّ ديناميک مي تواند باعث کاهش حجم و به اصطلاح بي روح شدن صدا شود. هر چند قابل ذکر است در بسياري از موارد در موسيقي مدرن از کمپرس کردن بسيار شديد صدا به عنوان يک افکت خاص تعمّداً استفاده مي شود.
2) بخش Auto Gate: اين قسمت يک نويز گيت (Noise Gate) هوشمند است. افکت هاي نويز گيت يک دروازه ي صوتي هستند که تنها صداهاي قوي را از خود عبور مي دهند. هنگامي که شدّت صدا از حدّ تعيين شده توسّط پارامتر Threshold پايين تر رود، دروازه بسته شده و صدا عبور نمي کند. اين افکت غالباً براي حذف صداهاي مزاحم (Noise) که ممکن است به دلايل متفاوتي مانند هيس نوار، همهمه ي محيط که توسّط ميکروفون ضبط شده و غيره ايجاد شوند، به کار مي رود. اين صدا ها چون معمولاً از نظر شدّت نسبت به صداي اصلي (مثلاً صداي صحبت يا آواز) پايين تر هستند، در هنگام حضور صداي اصلي (مثلاً هنگام صحبت سخن ران)، به طور محسوسي به گوش نمي آيند. در اين موقع صدا قوي است و دروازه باز شده، صدا عبور مي کند. برعکس در موقعي که صداي اصلي حضور ندارد (قسمت سکوت سخن ران) صداي نويز با وجود اين که پايين است به طور واضحي مشخّص مي شود (به اصطلاح تابلو مي شود). در اين موقع چون شدّت صدا پايين است، دروازه بسته شده، اجازه ي عبور به صدا (تابلو شدن نويز) را نمي دهد. نويز گيت ها همانند کمپرسور ها داراي پارامتر هاي Attack و Release هستند که به ترتيب تعيين کننده ي سرعت باز شدن و سرعت بسته شدن دروازه هستند. پارامتر Hold هم تعيين کننده ي حدّاقل مدّتي براي باز ماندن دروازه است. به اين معني که وقتي دروازه باز شد، حدّاقل به مدّت تعيين شده باز مي ماند. حتّي اگر صدا بلافاصله به زير حدّ Threshold باز گردد. در مواردي دروازه در حالت بلاتکليف قرار مي گيرد و مکرّراً و با سرعت باز و بسته مي شود. اين باعث خرابي صدا مي شود. توسّط تنظيم مناسب پارامتر Hold مي توان از اين مشکل جلوگيري کرد.
منبع: انلاين ميکس