تنظیم موسیقی

بطور کلي يک تنظيم مدرن، عبارت است از چيدمان تمامي صداهاي تشکيل دهنده ي يک قطعه موسيقي در محور افقي در يک DAW . در آنلاين ميکس، تنظيم در انواع سبک‌هاي غربي، پاپ، راک، کلاسيک و.. تا حد امکان انجام مي گيرد؛ ضمن اينکه براي هر تنظيم، بسته به بودجه و هزينه ي درنظر گرفته شده توسط خواننده ي اثر، ممکن است تنظيم کننده صداهاي مخصوص آن سبک را توسط وي اس تي هاي طراحي صدا که بسيار قدرتمند هستند و اجازه ي دسترسي هاي بيشتري به فاکتورهاي صدا مي دهند، طراحي کند که اين باعث مي شود قطعه موسيقي مورد نظر خيلي خاص و منحصر بفرد شود؛ درتنظيم هر قطعه، اول ژانر مورد نظر انتخاب مي شود و سپس کار چيدمان و تنظيم بر روي آن صورت مي گيرد، در نهايت با سليقه ي تنظيم کننده و خواننده ي اثر، از آن قطعه خروجي گرفته مي شود و آماده ي ميکس و مسترينگ مي شود.
منبع: انلاين ميکس