تجدید حافظه در خودرو های با ECU از نوع SL96 یا S2000

ابتدا بايد به وسيله دياگ کد هاي عيب و يا در ساير دستگاه ها که خوده عيب رو نشون ميدن خوانده و عيب مورده بحث رو بر طرف کنيد.سپس به ترتيب کار هاي زير رو انجام دهيد.
1-سويئچ رو به مدت 10 ثانيه ببنديد.
2-سوئيچ رو به مدت 10 ثانيه باز کنيد.
3-ماشين رو بدون اينکه گاز دهيد روشن کنيد.
4سوئيچ رو به مدت 10ثانيه ببنديد.
5-سوئيچ رو به مدت 10 ثانيه باز کنيد.
6- خودرو رو روشن کنيد و به مدت 10ثانيه به ماشين گاز ندهيد.
حال نوبت به معرفي دنده ها ميرسه.
1-از شروع حرکت به هر دنده حداقل مسافتي رو برابر با 50 متر رو طي کرده و بعد به دنده بالاتر برويد. آموزش تعميرات ECU