با عملکرد کلید های F آشنا شوید

وظیفه و عملکرد کلیدهایF:

ردیف بالای صفحه کلید شما را 12 کلید F اشغال کرده اند ، اما آیا تا به حال به طرز کار این کلیدها و وظیفه ای که هر یک از آنها ایفا میکنند دقت کرده اید؟ در اینجا قصد داریم تا وظیفه و عملکرد هر یک از این کلیدها را برای شما شرح دهیم:

F1 : در اکثر برنامه ها از جمله خود ویندوز برای کمک رسانی (Help) به کار می رود. آموزش تعمیر کامپیوتر

F2 : اگر یک فایل یا دایرکتوری را انتخاب کنید با فشردن کلیدF2 روی آن می توان اسم آن را عوض کرد. با زدن کلید Esc تغییرات اعمال نمی شود و با زدن کلید Enter تغییرات شما ثبت می شود.

F3: پنجره ی جستجو (search) را برای شما باز می کند.

F4 : منوی منوی نشانی پنجره ی فعال ویندوز را به شما نشان می دهد تا بتوانید یک نشانی دیگر انتخاب کنید.

F5 : اطلاعات موجود در صفحه را بازخوانی (Refresh) می کند تا از تغییرات احتمالی پس از بازکردن آن پنجره مطلع شوید.

F6 : همانند کلید Tab عمل می کند و انتخاب محل های مختلف پنجره فعال را امکان پذیر می کند.

F10 : منوی بالای پنجره را انتخاب می کند که می توانید با مکان نما بر روی منوها حرکت کنید. با زدن دوباره F10 یا Esc می توانید از این حالت خارج شوید.

F11 : نیز پنجره را به حالت تمام صفحه (Full Screen) در می آورد. با زدن دوباره F11 هم می توانید پنجره را به حالت قبلی باز گردانید.

منبع: سرزمین دانلود