اپراتور های درب اتوماتیک لولایی

اپراتور درب اتوماتيک لولايي دستگاهي است که درب را براي استفاده عابران پياده به عمل وادار مي نمايد.

اين اپراتور ها درب مورد نظر را باز کرده، منتظر عبور عابران مي مانند و پس از گذر آنها از درب آن را مي بندد. اپراتور هاي مورد استفاده در دربهاي اتوماتيک لولايي به طور کلي به سه نوع تقسيم مي شوند.

انواع اپراتور ها بر اساس ميزان سرعت يا انرژي هر يک عبارتند از:

اپراتور با مصرف انرژي کامل يا فول انرژي - که اين اپراتور درب را با ماکسيمم سرعت ممکن با توجه به معماري اين درب ها باز و بسته مي نمايد.
اپراتور با مصرف انرژي بسيار کم - که اين اپراتور ها سرعت باز و بسته شدن درب را کاهش داده و با اين اقدام باعث کاهش مصرف انرژي و همچنين سرعت باز و بسته شدن درب مي شود که براي معلولين مشکلي ايجاد ننمايد.
اپراتور پاور اسيست - که اين نوع اپراتور وظيفه باز و بسته کردن درب را بر عهده ندارد، بلکه باعث مي گردد تا درب اتوماتيک مورد نظر با ميزان انرژي بسيار کمتري نسبت به دربهاي معمولي باز شوند و در واقع با تقليل ميزان انرژي مصرفي توسط افراد به آنها کمک مي کند. به عبارت ديگر اين اپراتور نوعي از اپراتور با مصرف انرژي پايين (با مصرف انرژي بسيار کم) به شمار مي رود که درب را با همان ميزان سرعت باز و بسته مي کند.
اپراتور هاي فول انرژي معمولاً براي درب هايي مورد استفاده قرار مي گيرند که در هواي آزاد نصب شده اند.

اپراتور ها با مصرف انرژي پايين در اماکني مورد استفاده قرار مي گيرند که درب هاي معمولي بر طرف کننده نياز افراد مي باشند اما براي رفع نياز افرادي که داراي ناتواني جسمي مي باشند نيز بايد چاره اي انديشيده شود و بيشتر در مواردي همچون ساختمان ها و شرکت هاي تجاري کوچک کاربرد دارند.