انواع درب بازکن های اتوماتیک پارکینگی دولنگه

اصولا درب بازكن ها به سه دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند از :
1- پنوماتيك
درب بازكن هاي پنوماتيك با فشار باد و با استفاده از لوله كشي مناسب از قسمت كمپرسور به بازوئي كار مي كننند. اين نوع درب بازكن حداقل هر 3 ماه نياز به بازديد و سرويس دارد. چنانچه به هر دليلي لوله هاي انتقال باد سوراخ شود ، بازوئي هاي آن آزاد شده و درب باز خواهد شد كه از نظر امنيتي مشكلات زيادي را بوجود مي آورد. اصولا استفاده از اين نوع سيستم ديگر رايج نبوده و اين نوع كالا بصورت استوك به كشورهاي جهان سوم ارسال مي شود .
2- هيدروليكي
همانطور كه از نام اين نوع سيستمها پيداست، نيروي حركت درب توسط روغن منتقل مي شود. نيروي درب بازكن هاي هيدروليكي بالا بوده و مناسب درب هاي با وزن زياد است.
استفاده از آنها بيشتر در واحدهاي صنعتي مشاهده مي شود كه از دربهاي بزرگ و سنگين استفاده مي کنند .
3- الكتروموتوري
اين نوع درب باز كن ها داراي سيستمهاي بسيار ساده اي مي باشند ، ولي كارائي آنها بسيار زياد است. موتور اين نوع درب بازكن ها با استفاده از گيربكس تعبيه شده در آنها عمل باز كردن و بستن درب ها را عهده دار است. استفاده از اين نوع سيستم ها در جهان بسيار شايع بوده و نياز به سرويس پياپي ندارد.
درب بازکن هاي اتوماتيک شرکت
درب بازکن هاي اتوماتيک شرکت ما از نوع درب هاي اتوماتيک دولنگه هيدروليک (روغني ) و الکترومکانيک است که نحوه کار اين جک ها ( بازو ها ) تغيير طول بازو مي باشد .
اين فرآيند باعث مي شود که جک ها بتوانند هر وزني از درب را باز کرده و با توجه به انتخاب کارشناسانه و تجربي ما، پکيجي براي شما انتخاب مي شود که فشار کمي از درب را تحمل و در نتيجه عمر دستگاه بالاتر رود .