آهنگساز

آهنگ‌ساز شخصي است که آثار موسيقي تأليف مي‌نمايد. آهنگساز در حقيقت نويسنده? موسيقي است که با احاطه? کامل به علم موسيقي ايده‌هاي فکري خود را در قالب موسيقي به رشته? تحرير در مي‌آورد. آهنگسازي اين نيست که شخص ملودي بسازد و يا تنها در صورتي که قطعه‌اي موسيقايي ساخت وي لقب آهنگساز را به خود نسبت دهد؛ بلکه آهنگساز مانند هر حرفه? علمي ديگر مي‌بايست در مراکز آموزش علمي موسيقي در رشته آهنگسازي تحصيل و يا مي‌بايست از علوم مختلف موسيقي از جمله رهبري ارکستر، سازشناسي، سازبندي، هارموني، پُلي‌فوني، کنتراپوئن و... که لازمه? کار آهنگسازي است برخوردار باشد. آموزش ميکس و مسترينگ

فردي که تنها ملودي مي‌سازد و آن را به شخص ديگري براي سازبندي مي‌سپارد، آهنگ‌ساز به‌شمار نمي‌آيد و نغمه‌پرداز يا نواساز است. اما اگر کسي ديگر مقولات آهنگ‌سازي يعني ملودي، هارموني و سازبندي را با هم پيش ببرد يک آهنگ‌ساز به شمار مي‌رود.[?]

هر آهنگساز مي‌بايست يک ساز را به خوبي بنوازد. در حقيقت در دنياي موسيقي به دليل نياز به دانش زياد و گستردگي کار آهنگساز، از وي به عنوان دانشنامه? موسيقي نام مي‌برند. آهنگساز بايد به ساز مادر يعني پيانو احاطه داشته باشد.