آلمانی فکر کنید

Das Erlernen einer neuen Sprache ist das Erlernen einer neuen Denkweise. – Hyde Flippo
“يادگيري زبان جديد يعني فکر کردن به روشي جديد را يادگرفتن”
جهت آموزش زبان آلماني ، آلماني فکر کنيد. يعني از ترجمه به زبان انگليسي يا فارسي بپرهيزيد. اگرچه ترجمه کردن ممکن است براي مدتي مفيد واقع شود اما به مرور زمان مانعي بزرگ براي پيشرفت شما خواهد بود. سعي کنيد از علايق خود استفاده کنيداز آنجايي که 10% وب سايت‌ها به زبان آلماني هستند شما به راحتي مي‌توانيد از آن‌ها در پيدا کردن مطالب جديد و مورد علاقه خود استفاده کنيد.
يک فرهنگ لغت آلماني خوب تهيه کنيد
جهت آموزش زبان آلماني يک فرهنگ لغت خوب (داراي حداقل 40000 لغت) تهيه و استفاده از آن را ياد بگيريد. هنگام استفاده از آن سعي کنيد که تنها به اولين معني اکتفا نکنيد ولي در ريشه کلمه هم غرق نشويد.