آموزش و پژوهش

آیا هیچ فکر کرده اید که دسترسی به اطلاعاتی که دیگران از آن بی بهره اند چقدر می تواند جالب باشد؟یا صحبت کردن با افراد جالبی که دیگران نمی توانند با آنها در ارتباط باشند؟یا تحت تاثیر قرار دادن اطرافیان تان هر موقع که دهانتان را باز می کنید؟و یا پشت سر گذاشتن دیگران با جهش های بزرگی که در شغلتان بر می دارید؟

شما می توانید به همه اینها برسید اگر خوب انگلیسی صحبت کنید.ما در عصر اطلاعات زندگی می کنیم و چون بیشتر این اطلاعات به زبان انگلیسی است اگر آن را بلد باشیم می توانیم بخوبی استفاده کنیم.بعنوان مثال بیشتر صفحات وب را درنظر بگیرید..بیش از یک میلیارد صفحه اطلاعات در اینترنت وجود دارد که تنها با یاد گرفتن یک زبان به خیل عظیمی از اطلاعات پهنه آن دسترسی پیدا می کنیم..کتابها در هر موضوعی که بخواهید از سراسر جهان...مطبوعات که فقط مجله های انگلیسی زبان هستند که در هرکجای جهان یافت می شوند..علوم که زبان انگلیسی کلید دنیای علم و فن آوری است.چراکه حدود نود و پنج درصد مقالات علمی منتشره به زبان انگلیسی است..

بنابراین زبان انگلیسی مفیدترین زبان دنیاست و یادگیری آن لازمه یک زندگی ایده آل است.